نوشته‌ها

یکپارچه کردن ترسیمات اتوکد برای وارد کردن به تریدی مکس

یکپارچه کردن ترسیمات مهمترین گام بعدی در آماده کردن فایل های «اتوکد» جهت کار در محیط نرم افزاری ۳ds Max، جمع کردن تمامی ترسیمات پروژه در یک مکان مشخص است. این عبارت به این معنی نیست که ترسیمات مربوط به ساختمان های متفاوت را فقط در یک ترس…