بایگانی برچسب برای: آموزش های معماری به زبان فارسی

آموزش grasshopper قسمت دوم

,
آموزش grasshoper قسمت دوم نقطه جذب (Atractor point) مقدمه)  در این آموزش سعی شده تا مقدمه ای از شروع معماری پارامتریک در grasshopper را برای شما بیان کنیم. این آموزش قسمت دوم grasshopper است و مبحث آن در مورد (Atractor point) یا نقطه ج…