Snap Tools

گیره هایی جهت انتخاب دقیق یک نقطه از شیء و انتقال آن به نقطه دیگر می باشد که با کلید میانبر(S) می توان آن را فعال و غیر فعال کرد .

گیره هایی جهت انتخاب دقیق یک نقطه از شیء

با راست کلیک کردن روی Snaps Toggle صفحه زیر نمایان می شود که می توان در تب Snaps انواع گیره ها را انتخاب کرد.

گیره هایی جهت انتخاب دقیق یک نقطه از شیء گیره هایی جهت انتخاب دقیق یک نقطه از شیء

باید در مواقع لزوم اسنپ های مورد نیاز را روشن کنیم فعال بودن چندین اسنپ به صورت همزمان باعث پایین آمدن دقت در ترسیم خواهد شد.

اگر روی Snaps Toggle کلیک چپ موس را نگه داریم منویی شامل سه حالت متفاوت ازاسنپ  برای ما نشان داده می شود.

انواع اسنپ ها در محیط تری دی مکس

در هر سه محور X,Y,Z عمل میکند.

فقط  در دو محورعمل می کند و در هر ویوپورتی که قرار بگیرد آن دو محور را به صورت خودکار شناسایی می کند.

فقط در دو محور X,Y عمل می کند.

Angle Snap Toggle

این گزینه حساسیت روی زوایای چرخش ایجاد می کند و با کلید میانبر(A) می توان آن را فعال و غیر فعال کرد.

حساسیت روی زوایای چرخش

وقتی این گزینه فعال باشد به صورت پیش فرض با زاویه 5 درجه در هر محور عمل چرخش انجام می شود که این عدد قابل تغییر و تنظیم است.

حساسیت روی زوایای چرخش

برای تغییر مقدار زاویه چرخش کافیست روی آیکن Angle Snap Toggle کلیک راست می کنیم و در پنجره باز شده عدد مقابل Angle  را به دلخواه تغییر می دهیم.

ایجاد تغییر مقدار زاویه چرخش

Percent Snap Toggle

این گزینه حساسیت روی مقیاس ایجاد می کند.

ایجاد حساسیت روی مقیاس

وقتی این گزینه فعال باشد به صورت پیش فرض عمل تغییر مقیاس با مقدار عدد 10 درصد صورت می گیرد که با تغییر عدد مقابل گزینه Percent قابل تنظیم است.

عمل تغییر مقیاس با مقدار عدد

Spinner Snap Toggle

تغییر عددی اسفینرها

اگر این گزینه فعال باشد با کلیک کردن روی اسپینرها عدد مقابل آن به صورت پیش فرض به مقدار یک واحد کم و زیاد می شود.

برای تغییر و تنظیم این عدد روی آیکن مربوطه کلیک راست کرده و عدد جلوی گزینه Snap را تغییر می دهیم.

تغییر عددی اسفینرها

با کلیک و درگ کردن روی هر کدام از اسپینرها بدون توجه به مقدار تعیین شده در گزینه Snap می توان به صورت آزاد مقدار عددی را کم و زیاد کنیم.

تدوین: مهندس مریم مسلمی ،مدرس رسمی تریدی مکس درمدرسه معماری دیجیتال