• دانشجوی عزیز لطفا تمامی فیلدها را به دقت پر نمایید.
  • نام و نام خانوادگی شما به صورت انگلیسی باید با املای صحیح مطابق با پاسپورت شما باشد.
  • در صورت درج املای غلط مشخصات برای استعلام دچار مشکل خواهید شد و آموزشگاه مسئولیتی در این باره نخواهد داشت.
  • هزینه صدور گواهینامه بین المللی، پنجاه و پنج هزارتومان میباشد.
  • بدیهی است به درخواستهایی که پرداختی نداشته اند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • پس از ارسال اطلاعات 3 هفته کاری زمان لازم است تا مراحل اداری صدور گواهینامه شما انجام شود.