مبحث چهار مقررات ملی ساختمان ویرایش 96 و 5 تغییراتی داشته است، اما از آنجا که تمامی این تغییرات در آزمون نظام مهندسی معماری  تاثیری ندارند در این ویدئوی آموزشی لیستی از تغییراتی که در آزمون طراحی نظام مهندسی اثر گذار هستند را برای شما تهیه کردیم و بعنوان آبدیت جدید دوره درهم شکستن سد آزمون طراحی نظام مهندسی (آخریت آبدیت: مهر 98)در پنل دانلود شما قرار دادیم.

تغییرات مبحث چهار مقررات ملی ساختمان که در آزمون نظام مهندسی طراحی معماری موثر هستند:

  1.  ارتفاع غیر سرگیر رمپ (برای دیدن این آموزش کلیک کنید)

  2. درصد شیب رمپ پارکینگ

  3. عرض رمپ پارکینگ

  4. تعداد ورودی پارکینگ

  5. اندازه پارک دو خودروی پشت سرهم

در ضمن شما میتوانید در پایان این نوشتار، مبحث چهار مقررات ملی ساختمان ویرایش 96 را رایگان دانلود و استفاده نمایید. در مطالعه مبحث چهار مقررات ملی ساختمان نکته مهم، به تصویر کشیدن مفاهیم و ضوابط طراحی میباشد و همانطور که میبیند در این ویدئو مفاهیم مبحث چها کاملا مصور سازی و در تدریس آن از روش انیمشن سازی استفاده شده است.یعنی همان متدی که در دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی معماری و در کلاسهای حضوری مهندس ساسان بساطی از آن برای تفهیم دقیق مطالب استفاده میکنند.

Call Now Buttonمشاوره نیاز داری به مازنگ بزن