فن بیان و اعتماد به نفس برای معماران

تومان 990,000

تا حالا کدامیک از شرایط زیر برایتان پیش آمده:

 • در گرفتن پول خود از کارفرما دچار مشکل ضعف شده و نمیتوانید همه حق خود را بگیرید.
 • حقوق شما چند ماه عقب افتاده اما جرات ندارید که آنرا طلب کنید.
 • جرات نمیکنید که از ابتدا با کارفرما قیمت را مشخص کنید.
 • ارزش حقوق و دستمزد خود را بیش از این میدانید اما همچنان با همان حقوق کار میکنید و دم نمیزنید.
 • در مصاحبه های استخدامی حرفی از میزان حقوق درخواستی نمیکنید.
 • طراحی خوبی کرده و ایده های ارزشمندی برای پروژه دادید اما کارفرما به راحتی آنرا تغییر میدهید.
 • در جلسات کاری یا دانشجویی جرات دفاع از طرح خود را ندارید.
 • استاد شما از شما انتظار دارد که مقاله خود را به نام او چاپ کنید و شما جرات مخالفت با آن ر اندارید.
 • برای دفاع از پایان نامه و روز ارائه خود به شدت مضطرب هستید.
 • موقعیت های کاری خوب را به دلیل دست کم گرفتن خود رد میکنید.
 • احساس میکنید از همه توانایی های معمارانه خود نمیتوانید استفاده کنید.
 • در مواقعی که میخواهید از خود دفاع کنید یا درجمع صحبت کنید صدایتان میلرزد.

و . . .

حتی اگر جواب یکی از سوالات بالا مثبت است محصول اعتماد به نفس برای معماران تحول عظیمی در اعتماد به نفس شما ایجاد خواهد کرد.