کلاس آنلاین نظام مهندسی معماری|تاریخ شروع و پایان|

برنامه کلاس آنلاین نظام مهندسی معماری طراحی

تاریخ شروع دوره آمادگی آزمون طراحی معماری:

13 مهر 401

تاریخ پایان دوره آمادگی آزمون طراحی معماری:

28 دی 401 دقیقا قبل از آزمون احتمالی اسفند

ساعت کلاس آمادگی آزمون طراحی معماری:

17:00 – 20:00

روزهای کلاس آمادگی آزمون طراحی معماری:

چهارشنبه‌ها

تعداد جلسات دوره آمادگی آزمون طراحی معماری:

15 جلسه

شمارش معکوس تا شروع کلاس آنلاین نظام مهندسی معماری

0روز0ساعت0دقیقه0ثانیه

کلاس طراحی معماری نظام مهندسی

قبولی تضمینی در آزمون طراحی معماری نظام مهندسی

کلاس آنلاین طراحی نظام مهندسی