آموزش grasshopper قسمت دوم

,
آموزش grasshoper قسمت دوم نقطه جذب (Atractor point) مقدمه)  در این آموزش سعی شده تا مقدمه ای از شروع معماری پارامتریک در grasshopper را برای شما بیان کنیم. این آموزش قسمت دوم grasshopper است و مبحث آن در مورد (Atractor point) یا نقطه ج…

آموزش مقدماتی معماری پارامتریک با grasshopper قسمت اول

,
آموزش مقدماتی نرم افزار grasshopper مقدمه) در این آموزش شمارا با نرم افزار grasshopper آشنا خواهیم کرد و کار کردن با آن را تا حدی به شما یاد خواهیم داد اما در آموزش های بعدی شما را بیشتر با این نرم افزار آشنایی میدهیم. طریقه ایجاد rang و…