جمعه دوم بهمن 94 ساعت 9:30 صبح archschool.ir بازهم شاهد یکی از باشکوهترین روزهای خود بود.

با برگزاری مراسم اختتامیه 63 ومین دوره ترکیبی 3D Max, Vray, Photoshop شانزده نفر از هنرجویان این دوره فصل جدیدی از زندگی حرفه ای خود را آغاز کردند.

مراسم با ارائه آثار هنرجویان و نقد و بررسی آنها آغاز گردید، پس از پذیرایی در نیمه دوم مهندس ساسان بساطی سخنرانی خود را در خصوص مهارتهای ارتقاء فردی، موفقیت در بازارکار معماری، مهارتهای برقراری ارتباط با کارفرما، اعتماد به نفس، سلامت و تنرستی برای معماران دیجیتال در استفاده زیاد از کامپیوتر مطرح کرد که مورد توجه و استقبال فراوان واقع شد، و درپایان نیز گواهینامه های شرکت کنندگان به آنها اعطا گردید.

اکثریت قریب به اتفاق شرکت کنندگان اذعان داشتند که علاوه بر کسب مهارتهای کاربردی سه نرم افزار 3D Max, Vray, Photoshop، در معماری و زندگی نیز نگرشهای سودمند جدیدی پیدا کرده اند.

یسیاری از آنها حتی خودشان هم باور نمیکردند که چه ساده و چه لذت بخش تنها ظرف مدت 10 جلسه توانسته اند به سه نرم افزار3D Max, Vray, Photoshop مسلط شوند.

پرزانته های آنها آنقدر نسبت به دوره کوتاه مدتشان قوی بود که استاد بساطی مدرس و طراح این دوره میگوید:

امروز هم یکی دیگر از روزهای زیبا و بیادماندی زندگی من بود، رسالت من در زندگی آموزش صحیح و کاربردی است، آموزشهایی که بواسطه آن بتوانم ایرانم را معماری کنم و امروز هم یک قدم دیگر به چشم اندازم برای ایرانی آبادتر، زیباتر و ثروتمندتر، نزدیکتر شدم چرا که من مطمئنم همین افراد با نگرش و مهارتهای جدیدی که کسب کرده اند میتوانند مثل امروز شگفتیهای دیگری در معماری ایران بیافرینند.

استاد بساطی معتقد است که استعداد هیچگاه ذاتی و مادرزادی نیست، از نظر وی همه افراد نابغه هستند و فقط با شیوه های صحیح آموزش باید کاری کرد که این استعدادها مجال بروز و شکوفایی پیدا کنند آنوقت است که این افراد تمام سدهای پیشرفت را یکی پس از دیگری متلاشی میکنند و همیشه موفق میمانند.

اگر ما با آموزش صحیح به فرد که کوچکترین جزء یک واحد اجتماعی است مجال درخشش بدهیم آنوقت است که جامعه کشورمان شروع به درخشش میکند.

نظرات ویدیوئی برخی از شرکت کنندگان این دوره

[videojs mp4=”http://www.archschool.ir/download/testimonial/all-testimonial.mp4″]

ویدئوی کلی شرکت کنندگان

[videojs mp4=”http://www.archschool.ir/download/testimonial/fahime-akbari.mp4″]

خانم مهندس فهیمه اکبری

[videojs mp4=”http://www.archschool.ir/download/testimonial/farzane-khoshghadam.mp4″]

خانم مهندس فرزانه خوشقدم

[videojs mp4=”http://www.archschool.ir/download/testimonial/kiana-golshani.mp4″]

خانم مهندس کیانا گلشنی

[videojs mp4=”http://www.archschool.ir/download/testimonial/leila-safari.mp4″]

خانم مهندس لیلا صفری

[videojs mp4=”http://www.archschool.ir/download/testimonial/mahyar-madadkhani.mp4″]

آقای مهندس مهیار مددخانی