تنظیمات رندر Vray برای 3Dmax

یکی از موضوعات اساسی برای کاربران Vray در هنگام رندر Vray تنظیمات رندر Vray میباشد.

و همیشه سوال این است که در شرایط کلی چه تنظیمات رندر Vray برای تست و چه تنظیمی برای رندر نهایی داشته باشیم؟

یک صفحه از جزوه ای که شرکت کنندگان در دوره فوق حرفه ای Vray دریافت میکنند به این نکته اختصاص دارد که تنظیمات رندر تست و نهایی را در Vray چگونه انجام دهند.

و با توجه به سوالات فراوان کاربران سایت نحوه این تنظیمات در Vray  را برای شما قرار داده ایم.

تنظیمات Vray برای تست رند

تنظیمات Vray برای تست رندر

Vray-testrender

تنظیمات Vray برای تست رند

تنظیمات Vray برای رندر نهایی

Vray-finalrender