آشنایی با محیط تری دی مکس

وقتی برای اولین بار نرم افزار تری دی مکس را باز می کنیم با محیط زیر روبه رو می شویم.

آشنایی با محیط نرم افزار تری دی مکس

تولبارها و پنل ها با کلیک و درگ کردن (کشیدن) قابل جابجایی هستند.

ریبون با دکمه Toggle Ribon در بالای صفحه؛ فعال وغیرفعال می شود.

 دکمه Toggle Ribon

برای مرتب سازی محیط تری دی مکس کافیست مطابق شکل زیر در فضای خالی صفحه کلیک راست کنیم و یکسری از پنل ها و تولبارها را برحسب نیازمان کم و زیاد کنیم.

گزینه هایی که علامت تیک دارند داخل صحنه فعال هستند و با برداشتن آن از صحنه حذف خواهند شد.

مرتب سازی محیط تری دی مکس

شخصی سازی محیط تری دی مکس (User Interface)

ما می توانیم صفحه تری دی مکس را به شکل دلخواه خود درآورید و به اصطلاح شخصی سازی کنیم.

از مسیر زیرمی توان تم (رنگ) کلی صفحه تری دی مکس را تغییر داد.

Customize Custom UI and Defaults Switcher…

شخصی سازی محیط تری دی مکس

شخصی سازی محیط تری دی مکس

پس از انتخاب گزینه مناسب؛ کلید Set را می زنیم و یک بارنرم‌افزار را می بندیم و مجدد باز می کنیم تا تغییرات انجام شده اعمال شود.

در بالای صفحه تری دی مکس گزینه WorkSpaces قرار دارد که به صورت پیش فرض چیدمان متفاوتی از محیط تری دی مکس را ارائه می دهد که می توان به صورت دلخواه گزینه مورد نظر را انتخاب نمود.

فضای کار در نرم افزار تری دی مکس

می توانیم با استفاده از گزینه ManageWorkspaces صفحه کار خود را به شکل دلخواه مدیریت کنیم.

همانطور که در تصویر زیر مشخص شده است پس از انتخاب ابزارهای مورد نیاز؛ گزینه Save as New Workspace را زده و نام مناسب برای صفحه کار شخصی خود انتخاب و کلید Ok را می زنیم.

مدیریت صفحه کار نرم افزار تری دی مکس

وارد کردن فایل اتوکد داخل صفحه تری دی مکس (Import)

برای وارد کردن فایل اتوکد دو روش وجود دارد که به ترتیب به بررسی آنها می پردازیم.

روش اول:

File➨ Import➨ Import ➨انتخاب فایل مورد نظر➨ Open

وارد کردن فایل اتوکد داخل صفحه تری دی مکس

پس از انتخاب فایل اتوکد پنجره زیر باز می شود.

با چه ویژگی فایل اتوکد وارد صفحه تری دی مکس شود

  1. با چه ویژگی فایل اتوکد وارد شود
  2. انواع ویژگی های فایل

فایل اتوکد با لایه های خودش وارد شود :Layer

فایل اتوکد با رنگهای خودش وارد شود :Color

Entity: هرگاه در نقشه های اتوکد خطوط منحنی وجود داشت که ترسیم آن در نرم افزار تری باشد این گزینه را انتخاب می کنیم تا بتوانیم از همان خطوط استفاده کنیم.

فایل را به صورت یکپارچه وارد می کند:One Object

 3) می دانیم نرم افزارهایی مثل اتوکد و تری دی مکس برای ایجاد منحنی از خطوط شکسته و ریزی استفاده می کند که هرچه تعداد این خطوط (Steps) بیشترباشد منحنی (Curve) نرم تری خواهیم داشت.

تعداد این Stepsها را نباید بی جهت بالا برد چراکه باعث سنگینی فایل شما خواهد شد.

به مثال زیر توجه کنید تا کارایی این گزینه را بهتردرک کنید.

Steps

برای حذف کردن فایل ایمپورت شده از کلید Delete بر روی صفحه کلید استفاده می کنیم.

روش دوم:

این روش می تواند بسیار پرکاربرد باشد که Import Link گفته میشود.

File➨ Import➨Import Link Autocad➨انتخاب فایل مورد نظر➨ Open

Link Autocad یعنی نرم افزار اتوکد به نرم افزار تری دی مکس قلاب می شود و می توان هرتغییری که در فایل اتوکد خود ایجاد کرده ایم را در فایل تری دی مکس ببینیم.

پس از انتخاب فایل؛ صفحه زیر برای ما ظاهر می شود:

روش دوم وارد کردن فایل اتوکد داخل نرم افزار تری دی مکس

  1. آدرس فایل اتوکد را نشان می دهد.
  2. با زدن این گزینه فایل اتوکد وارد تری دی مکس می شود.

می توانیم همانند روش اول مشخص کنیم فایل ما با چه ویژگی وارد صفحه تری دی مکس شود.

بعد از باز شدن پنجره Manage Links مراحل زیر را انجام می دهیم:

فایل اتوکد با چه ویژگی وارد صفحه تری دی مکس شودSteps

پس از ذخیره کردن، مجدد به تب Attach رفته و گزینه Attach This File را می زنیم. 

روش دوم وارد کردن فایل اتوکد داخل محیط تری دی مکس

چنانچه نیاز به ایجاد تغییر در فایل اتوکد باشد پس از انجام تغییرات فایل را ذخیره نموده و در صفحه تری دی مکس مسیر زیر را دنبال می کنیم: 
 
File➨ Import➨ Import Link Autocad➨انتخاب فایل مورد نظر➨ Open 

چگونگی دیدن تغییرات ایجاد شده روی فایل اتوکد در محیط تری دی مکس

برای حذف فایل وارد شده به تری دی مکس به این روش؛ طبق مسیر زیر عمل می کنیم. 

حذف فایل اتوکد وارد شده در نرم افزار تری دی مکس

گزینه Blindحالت لینک را از روی فایل اتوکد بر میدارد و دیگر هیچ اتصلی بین فایل اتوکد و تری دی مکس وجود نخواهد داشت و به مانند آن می ماند که ما فایل را به روش اول وارد نرم افزار تری دی مکس کرده ایم.

تبدیل روش دوم ایمپورت کردن فایل اتوکد در محیط تری دی مکس به روش اول
تدوین: مهندس مریم مسلمی ،مدرس رسمی تریدی مکس درمدرسه معماری دیجیتال